Ana Salon
8.00-9.00Kayıt
9.00-9.30Açılış ve Protokol Konuşmaları
9.30-10.301. OturumOturum Başkanı: Mahmut Baykan, Nesrin Ceylan
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi EnfeksiyonlarıHamdi Metin
Çocuklarda HipertansiyonOkan Akacı
Soru Cevap
10.30-11.00Kahve Arası
11.00-12.002. OturumOturum Başkanları: Aslı Çelebi Tayfur
Blockchain - PediatricsSlyvan Metz (Almanya)
Torus Kırıklarında Yapay Zeka İle TanıMehmet İlker Gelişen (Kıbrıs)
Soru Cevap
12.00-14.00Öğle Yemeği
14.00-15.003. OturumOturum Başkanları: Bahadır Feyzioğlu, Metin Doğan
Kan Kültürlerine Yaklaşım: Hızlı Tanımlama Ve Antibiyotik Duyarlılıkta Neler Yapabiliriz?Arzu İlki
Enfeksiyonlu Çocuklarda Hematolojik DeğişikliklerHatice Mine Çakmak
Soru Cevap
15.00-15.30Kahve Arası
15.30-16.304. OturumOturum Başkanları: Ebubekir Ceylan
Pediatric Health İn The Anthropocene: The Exposome FactorHüseyin Babayev (İsviçre)
Experience Of Group A Streptecoccus İnfection İn Children Post-PandemicJames W. Gray (İngiltere)
Soru Cevap
16.30-17.00Kahve Arası
17.00-18.005. OturumOturum Başkanları: Hasan Tahsin Gözdaş
3d Bioprinted Hydrogel Microfludic Device For Screening ApplicationsBerivan Çeçen (Amerika)
Enfektif EndokarditŞerife Yılmaz
Soru Cevap
18.00-19.00.
19.00-22.00Gala Yemeği
Ana Salon
9.00-10.006. OturumOturum Başkanları: Mualla Polat
Mikrobiyolojide Geleneksel Ve Hızlı Tanı Testleri Avantaj Ve DezavantajlarıTuba Müderris
Pediatrik Enfeksiyonlarda Mikrobiyolojik Tanısal Yönetim UygulamalarıReyhan Yiş
Soru Cevap
10.00-10.30Kahve Arası
10.30-11.307. OturumOturum Başkanları: Şükrü Öksüz
Çocuklarda Mikotik EnfeksiyonlarTuncay Topaç
Akut Bakteriyel Menenjit Etkenlerine Mikrobiyolojik Açıdan Güncel BakışSerdar Güngör
Soru Cevap
11.30-12.00Kahve Arası
12.00-13.008. OturumOturum Başkanları: Fatma Avcıoğlu
Otoimmun EnsefalitlerEmre Kaplan
Aşı İlişkili Nörolojik BozukluklarSevim Türay
Soru Cevap
13.00-14.00Öğle Yemeği
14.00-15.009. OturumOturum Başkanları: Tayibe Bal
Epidemiology, Detection And İdentification Of Carbapenemase-Producing EnterobacteriaceaeMonzer Hamzae (Lübnan)
Aminoacids Essential Nutrients Neglected For Child DevelopmentAydın Duygu (İngiltere)
Soru Cevap
15.00-15.30Kahve Arası
15.30-16.3010. OturumOturum Başkanları: İlknur Arslanoğlu
Çocuklarda Mikrobiyota ÇalışmalarıCihat Öztürk
Mucusal Immune Cell Regulation By Intestinal Microbiota Through Costimulatory Pathways Role Of Gut Microbiota İn Mucosal Immune Cell RegulationAyşe Selma Çizmeci
Soru Cevap
16.30-17.00Kahve Arası
17.00-18.0011. OturumOturum Başkanları: Semih Bolu
Çocuklarda Gıda Kökenli Hastalıklar ve EtkenleriYusuf Deniz
Viral Gastroenterit EtkenleriMeryem Çolak
Soru Cevap
Ana Salon
9.00-10.0012. OturumOturum Başkanları: Mustafa Behçet
Solunum Yolu Virüslerinin Hızlı TanısıAyşe Rüveyda Uğur
Tüberküloz Tanısında Yeni Ve Hızlı YöntemlerEsra Araç
Soru Cevap
10.00-10.15Kahve Arası
10.15-11.1513. OturumOturum Başkanları: Hasan Solmaz
Toplum Kökenli PnömonilerMervan Bekdaş
Üst Solunum Yolu Hastalıklarında Tarama TestleriErkan Doğan
Soru Cevap
11.15-12.1514. OturumOturum Başkanları: Dilek Dülger
Çocuklarda Kızamık Ve Aşılamada Ülkemizde, Dünya’da Güncel DurumYasemin Coşgun
Çocuklarda Covıd 19 İle İlişkili Kawasaki Benzeri Hastalık: Mis-CErdal Ünlü
Soru Cevap
12.15-14.00Öğle Yemeği
14.00-15.00Sözlü Bildiri Oturum 1
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa DİLEK
-MS41İntern Doktorların Antibiyotik Bilgisi, Algısı ve Uygulamaları:  Bir Anket ÇalışmasıAhmet DOĞAN, Azra SÖNMEZ, Beyza DİŞLİ, Hasan Şamil ÇELİK, Chingiz RUSTAMLİ, Ecem Berra NAZLIOĞLU, Zuhat ABDULKERİMOĞLU, Mustafa Talha ALTUNBAŞ, Rumeysa ÖZER
-MS35Akut Gastroenteritli Çocuklarda  Sendromik  Gastrointestinal Panel Sonuçlarının DeğerlendirilmesiHavva KAYA, Gönül AKSU, Zübeyde LALE
-MS36COVİD-19 Nedeniyle Yoğun Bakım Ünitesinde Yatan Hastaların Bakteriyolojik Yönden İncelenmesiMustafa Fatih HAYIRLIOĞLU, Metin DOĞAN
-MS302021-2023 Yılları Arasında Klinik Örneklerden İzole Edilen Karbapenem Dirençli Enterobacteriaceae Suşlarının Antibiyotik Direnç Profillerinin AraştırılmasıMustafa BEHÇET, Ayşe MERDEN, Fatma AVCIOĞLU , Yusuf AFŞAR, Ersin ŞENTÜRK, Muhammed Güzel KURTOĞLU
-MS26Bir Üçüncü Basamak Hastanesinde Çocuk Hastaların Klinik Örneklerinde Real-time PCR Yöntemiyle CMV DNA Pozitiflik Sıklığının Belirlenmesi Ayşe Rüveyda UĞUR
15.00-15.10Ara
15.10-16.10Sözlü Bildiri Oturum 2
Oturum Başkanı: Dr. Semi̇h BOLU
-MS17Latent Tüberküloz tanısında QuantiFERON-TB Gold plus testinin değerlendirilmesiZübeyde LALE, Müge ASLAN, Nesibe Nur AYDIN
-MS18Alt Solunum Yolu Enfeksiyonuyla Hastanede Yatan Çocuklarda Bordotella pertussis SıklığıHavva KAYA, Türkan AYDIN TEKE, Müge ASLAN
-MS7Türkiye'deki Bir Üniversite Hastanesi Sağlık Çalışanlarında Anti-SARS –COV-2 IgG Antikorları ve Aşı Durumunun AraştırılmasıFatma AVCIOĞLU, Arda UĞUR, Oya KALAYCIOĞLU
-MS29Sağlık Çalışanları Arasında Artan Kızamık Vakaları ve Aşılamanın ÖnemiAyşe TORUN, Zuhal KALAYCI ÇEKIN
-MS32Konya Bölgesinde 0-18 Yaş Grubu Çocuk Hastalarda Toxoplasma gondii Serolojik Test Sonuçlarının DeğerlendirilmesiŞeymanur ÜNLÜ EMIR, Fatma ESENKAYA TAŞBENT
-MS33Tedavi Almamış HIV Pozitif Yeni Tanı Alan Hastalarda HLA-B57:01 Allel Prevelansının SaptanmasıAziz Alper BITEN, Muhammet Güzel KURTOĞLU, Tülin DEMIR
16.10-16.20Ara
16.20-17.20Sözlü Bildiri Oturum 3
Oturum Başkanı: Dr. Meyri̇ Arzu YOLDAŞ
Dr. Tayi̇be BAL
-MS10Epstein-Barr Virus Antikorlarının AraştırılmasıMustafa BEHÇET, Ayça Çisem HARRE, Fatma AVCIOĞLU, Elif SOYSAL, Sare AYBEK, Hakan Burak ÇELİK, Yusuf AFŞAR
-MS11Karbapenem Dirençli Gram Negatif Bakterilerde Kolistin Duyarlılığının AraştırılmasıFatma AVCIOĞLU, Sare AYBEK, Mustafa BEHÇET, Yusuf AFŞAR, Muhammed Güzel KURTOĞLU, Elif SOYSAL, Ayça Çisem HARRE
-MS12Bolu İlinde COVİD-19 Pandemisi Sonrası Multipleks PCR Yöntemiyle Solunum Yolu Viral ve Bakteriyel Etkenlerinin AraştırılmasıFatma AVCIOĞLU, Elif SOYSAL, Mustafa BEHÇET, Oya KALAYCIOĞLU, Yusuf AFŞAR, Sare AYBEK, Ayça Çisem HARRE, Hakan Burak ÇELIK
-MS13Bir Üniversite Hastanesinde Alt Solunum Yolu Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas aeruginosa Suşlarının Antibiyotik DuyarlılıklarıFatma AVCIOĞLU, Ersin ŞENTÜRK, Mustafa BEHÇET, Yusuf AFŞAR, Emine Zuhal KALAYCI ÇEKİN, Ayşe MERDEN, Muhammet Güzel KURTOĞLU
-MS1Çoklu İlaç Direnci Olan Gram Negatif Bakterilerde Kolistin Duyarlılığı ve Etki Eden FaktörlerHüseyin DEMIR, Şermin BAYKOCA, Elif Nur DALKIRAN EKŞI, Emel ÇALIŞKAN, Türkay AKBAŞ, Şükrü ÖKSÜZ, İdris ŞAHIN
-MS14Serratia Türlerinde Antibiyotik Direnç Oranlarının DeğerlendirilmesiŞermin BAYKOCA, Elif Nur DALKIRAN EKŞI, Hüseyin DEMIR, Emel ÇALIŞKAN, Emel AKBAŞ, Şükrü ÖKSÜZ, İdris ŞAHIN
17.20-17.30Ara
17.30-18.30Sözlü Bildiri Oturum 4
Oturum Başkanı: Dr. Betül ŞEREFLICAN
Dr. Alper KARAGÖZ
-MS19Çocuklarda İdrar  Kültürlerinden   İzole Edilen Bakteriler ve Antibiyotik DuyarlılıklarıMustafa BEHÇET, Hakan Burak ÇELIK, Fatma AVCIOĞLU, Yusuf AFŞAR, Muhammet Güzel KURTOĞLU
-MS34COVİD-19 Pandemisi ve Öncesi Dönemde Hastanemize Solunum Yolu Enfeksiyon Semptomları ile Başvuran Hastalardan İzole Edilen Streptococcus pyogenes Oranları ve Antibiyotik Duyarlılıklarının KarşılaştırılmasıMustafa Fatih HAYIRLIOĞLU, Zekeriya TAŞKIN, Selin UĞRAKLI, Sait Ramazan GÜLBAY, Metin DOĞAN
-MS44   Acinetobacter spp.’de quorum sensing ve antibiyotik duyarlılığı ilişkisinin araştırılmasıSait Ramazan GÜLBAY, Metin DOĞAN
-MS43Acinetobacter spp.’de quorum sensing ve antibiyotik direnç genlerinin araştırılmasıSait Ramazan GÜLBAY, Metin DOĞAN
-MS37GASTROENTERİT ÖN TANISI İLE ÇOCUK ACİL SERVİSİNE BAŞVURAN HASTALARDA BLASTOCYSTİS SP. SIKLIĞI: BİR YILLIK İNCELEMEPelin Kamuran DURAN, Gözde KAHRAMAN, İdris ŞAHIN, Ramazan Cahit TEMIZKAN
-MS42Bacterial Short Chain Fatty Acid Metabolite Butyrate Induces Tolerance in CD4+ T LymphocytesAyşe Selma ÇIZMECI, Kathleen M. GILBERT
Salon 2
11.00-12.20Sözlü Bildiri Oturum 5
Oturum Başkanı: Dr. Ahmet DOĞAN
-PS6İdiyopatik skolyozu olan çocuklarda işeme fonksiyon bozukluğuEmine KIZILKAYA, Ebrar KILIÇ, Onur Şadi TÜRKER, Rümeysa Melike KIRTIL, Fatma Ceylin KILIÇ, Merve KIZILTOPRAK, Furkan DINÇER, Mithat Can DULKADIROĞLU, Rümeysa Gamze TAŞKIN ŞENOL, Tacettin AYANOĞLU, Aslı ÇELEBI TAYFUR
-PS4Birincil Baş Ağrısı Olan Fazla Kilolu ve Obez Çocuklarda Ayaktan Kan Basıncı Monitörizasyon BulgularıMurtaza Turgut AKSAKAL, Aslı ÇELEBI TAYFUR, Meyri Arzu YOLDAŞ, Semih BOLU, Ayşegül DANIŞ, Fatma HANCI
-PS12Febril Nöbet ile Takipli Hastalarımızın Klinik ÖzellikleriBetül PERIŞAN BAHÇECI, Seda TÜRKMEN, Ayşegül DANIŞ
-PS5OBEZİTE VE İDRAR YOLU ENFEKSİYONU BİRLİKTELİĞİ İrem Nur ÖZTÜRK ARSLAN, Sedef KESTELLİOĞLU, Asli ÇELEBİ TAYFUR, Semi̇h BOLU
-PS7 KONYA İL MERKEZİNDEKİ AİLE SAĞLIĞI MERKEZLERİNE BAŞVURAN 15 YAŞ VE ÜZERİ KİŞİLERDE SİGARA KULLANIMI PREVELANSI İLE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Hamdi AKKUŞ, Kamile MARAKOĞLU
-PS15Rotavirüs Gastroenteritli Çocuklarda İnflamatuar Biyobelirteçlerin Değerlendirilmesi Alaaddi̇n YORULMAZ
-PS14Serum Hastalığı Benzeri Reaksiyon Tanısı ile İzlenen Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri Alaaddin YORULMAZ, Seda TAŞDEMİR SALAR
-PS16 Rotavirus Gastroenteritli Hastalarda Elektrolit İmbalansı ve Kan Gazı Parametrelerinin Değerlendirilmesi Alaaddin YORULMAZ, Bestami SARİ
12.20-14.00Ara
14.00-15.10Sözlü Bildiri Oturum 6
Oturum Başkanı: Dr. Emel ÇALIŞKAN
Dr. Alaaddi̇n YORULMAZ
-PS8 Savaş Zamanlarında Görülen Çocuk Enfeksiyonlarındaki Biyoetik Riskler: Gazze Örneği Berna ERAYMAN, İbrahim ERAYMAN, Serap ŞAHİNOĞLU
-PS1Herpes Zoster Tanılı Çocuk Hastaların Demografik ve Klinik Özelliklerinin DeğerlendirilmesiZehra Şafak AĞIR, Tuna SEZER, Mualla POLAT
-PS9Bolu İlinde Doğan Yenidoğanların Doğuma Ait Bilgilerinin İncelenmesi Ve Doğum Sonrası Klinik Seyirlerinin DeğerlendirilmesiYasemin BARANOĞLU KILINÇ
-PS10Çocuklarda Ateş Yönetiminde Ebeveyn Bilgi Düzeyi ve UygulamalarıNursel ATAY ÜNAL
-PS3Civanperçemi (Achillea Millefolium) Ekstresinin Akut Akciğer Hasarı Üzerindeki Etkileri: Deneysel Bir ÇalışmaBurak YAŞAR, Mervan BEKDAŞ, Selma ERDOĞAN DÜZCÜ, Ayhan ÇETİNKAYA, Murat ALIŞIK, Arzu BİRİNCİ YILDIRIM, Muhammed Furkan BEKDAŞ
-PS2HER ÇOCUK SAĞLIĞI İZLEMİ EBEVEYN BİLGİLENDİRİLMESİ İÇİN YENİ BİR FIRSATElanur YOLAL KARIMOV, Asuman GEDIKBAŞI, Alev BAKIR KAYI, Öykü ÖZBÖRÜ AŞKAN, Gonca KESKINDEMIRCI, Gülbin GÖKÇAY
-PS11AURAPTEN’İN AKUT RESPİRATUVAR DİSTRES SENDROMU SONRASI GELİŞEN  KARDİYAK DİSFONKSİYONDAKİ ETKİLERİ: DENEYSEL BİR ÇALIŞMAFurkan DİNÇER, Mervan BEKDAŞ, Erkan KILINÇ, Selma ERDOĞAN DÜZCÜ
15.10-15.20Ara
15.20-16.20Sözlü Bildiri Oturum 7
Oturum Başkanı: Dr. Fatma AVCIOĞLU
-MS3Bölgemizdeki Kadınlarda Trichomonas Vaginalis Sıklığının Ve Risk  Faktörlerinin AraştırılmasıDuygu BEDER, Fatma ESENKAYA TAŞBENT, Fatma KILIÇ, Emine TÜREN DEMİR, Mehmet ÖZDEMİR
-MS20Genişlemiş Spektrumlu Beta-Laktamaz Pozitif ve Negatif Üropatojen Escherichia coli İzolatlarında Çeşitli Antibiyotikler ve Kolistine Direncin Araştırılması Şafak Ceren UÇAK, Ahmet AKTAŞ, Deniz Bahar AKGÜN KARAPINAR, Yaşar NAKIPOĞLU, Betigül ÖNGEN
-MS38GBP2 VE GBP5 GEN EKSPRESYON DÜZEYLERİNİN  COVID-19 PROGNOZUNA ETKİSİAbdullah Yücel BABA, Bahadır FEYZIOĞLU
-MS21Hepatit A Virusu Muğla İli İçin Bize Neler Söylüyor? Mehmet KARABEY
-MS15İmmunsupresif Hastalarda Küf Ve Maya Mantarlarının Etken Olduğu Fungemi Vakaları: Nadir Vakalar Serisi Burak EZER, Seda Nur ARAZI KAN, Alperen CEYLAN, Selin UĞRAKLI, Rukiyye BULUT
-MS16 Hamilelerde Parvovirus B19 Antikorlarının Araştırılması Burak EZER, Mehmet ÖZDEMIR
16.20-16.30Ara
16.30-17.30Sözlü Bildiri Oturum 8
Oturum Başkanı: Dr. Mustafa BEHÇET
-MS22Konya Bölgesinde Human Papillomavirus Prevalansı ve Genotip DağılımıHilal Sena ÇIFTCI, Burak EZER, Zekeriya TAŞKIN, Naile KÖKBUDAK, Selin UĞRAKLI, Mehmet ÖZDEMIR
-MS27ERİŞKİNLERDE ÖKSÜRÜK ETYOLOJİSİNDE TANIDIK BİR AJAN – Bordetella PertusisEmi̇ne ÖZSARI, Asli SÜMBÜL, Çağri KIZILTUNÇ
-MS8Çocuk Hastaların Bakteriyolojik Kültürlerinde Üreyen Konjonktivit Etkenleri ve Antibiyotik DirençleriBanu Hümeyra KESKIN
-MS39Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Anti-nükleer Antikor (ANA) Sonuçlarının DeğerlendirilmesiEmel AKBAŞ
-MS40Laboratuvarımıza Gönderilen Servikal Sürüntü Örneklerinde Yüksek Riskli Human Papilloma Virüs Sıklığı ve Genotip DağılımıEda KAYABAŞI, Emel AKBAŞ, İdris ŞAHIN, Şükrü ÖKSÜZ
-MS28Ürogenital Sistem Örneklerinde Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu Sonuçlarının DeğerlendirilmesiEmel ÇALIŞKAN
17.30-17.40Ara
17.40-18.50Sözlü Bildiri Oturum 9
Oturum Başkanı: Dr. Mehmet ÖZDEMİR
-MS5İmmünsupresif Hastalarda Cryptosporidium spp. Sıklığının Çeşitli Tanı Yöntemleri İle AraştırılmasıDuygu BEDER, Fatma ESENKAYA TAŞBENT
-MS23Mesane Kanserinde BK, JC, Merkel Cell Polyomavirus ve Simian Virus 40’ın AraştırılmasıMerve AYDIN TERZİOĞLU, Nadir KOÇAK, Tuğçe DURAN, Aysun GÖKÇE, Tulin ÇORA, Mustafa Emin ÖZ, Aliseydi BOZKURT
-MS31Pediatrik Hastalarda Gram Negatif Bakteriyemi Etkenleri ve Karbapenem DirenciSümeyra KAYALI, Nuray ARI, Hatice Handan AKBULUT
-MS240-18 Yaş Arasındaki Çocuklarda Akut Gastroenterit Etkenleri ve Sıklıklarının İncelenmesi:3,5 Yıllık Retrospektif Çalışma  Ayşe ÖZKAÇMAZ, Mehmet PARLAK, Meyrema ÇELIKER, Zeynep Büşra ŞAHIN, Yasemin BAYRAM
-MS6COVID-19 Pandemisiyle Değişen Demodex spp. Sıklığı ve Klinik Tanı ile İlişkisiAyşe ÖZKAÇMAZ, Hatice UCE ÖZKOL, Mehmet PARLAK, Zeynep Büşra ŞAHIN, Ferit AYAZ, Yasemin BAYRAM
-MS45COVID-19 VE IL28B GEN POLİMORFİZMİEsra ARAÇ, Bahadır FEYZIOĞLU
-PS17SIÇANLARDA YÜKSEK VOLTAJ KESİKLİ GALVANİK STİMÜLASYONUN VE TRANSKÜTAN ELEKTRİKSEL SİNİR STİMÜLASYONUNUN (TENS) EPİLEPTİK NÖBETE YATKINLIĞA ETKİSİNİN ECoG İLE DEĞERLENDİRİLMESİFırat ALDEMİR, Hayriye SOYTÜRK, Gamze DİLEK, Mustafa DİLEK, Ayşegül DANIŞ, Fatma HANCI
Poster Sunumlar
14.00-18.00Poster Sunumlar

-PP2Konjenital böbrek ve üriner sistem anomalisi olan çocuklarda ürolityazisAlperen GÖKBULAK, Aslı ÇELEBI TAYFUR, Meyri Arzu YOLDAŞ
-PP3Ürolityazisi olan çocuklarda idrar yolu enfeksiyonu risk faktörleri; Tek merkez kohort çalışmasıBetül PERIŞAN BAHÇECI, Kader KAYA, Aslı ÇELEBI TAYFUR
-PP4Konjenital Böbrek Ve Üriner Sistem Anomalisi Olan Çocuklarda ÜrolityazisAlperen GÖKBULAK, Aslı ÇELEBI TAYFUR, Meyri Arzu YOLDAŞ
-PP6Yenidoğanda Nadir  Görülen Kandida Farenjiti Olgu SunumuFatma Nur KUMAŞ, İrem GÖKBULAK, Alperen GÖKBULAK, Kader KAYA, Sinan TAŞ, Mustafa DILEK
-PP5ÜST SOLUNUM YOLU ENFEKSİYONUNA SEKONDER GELİŞEN REVERSİBLE  SPLENİAL LEZYONSeda TÜRKMEN, Betül PERIŞAN BAHÇECI, Ayşegül DANIŞ
-PP1Nekrotizan Fasiit: Vitamin D eksikliği predispozan bir faktör olabilir mi? Olgu sunumuMervan BEKDAŞ, Ali GÖKKAYA
-MP9 Boyunda Kitleye Yol Açan Nadir Bir Patoloji; Kikuchi Fujimoto HastalığıSimay ULUSOY, Elif Beyza YAĞIZ, Ceyda URAN, Sıla VEREP , Sena UYGUN, Jawaria JAWARIA, Kasım İlker İTAL, Ahmet URAL, Çetin BORAN, Gülşah ÜNSAL KAYAR
-MP1Mycoplasma pneumoniae (MP): the latest infectious disease to re-emerge following the COVID-19 pandemicJames GRAY, Marie-Louise LOVGREN, Muna NADEEM, Areej HOSNY
-MP2Bolu İlinde Yüksek Riskli Populasyonda Coxiella burnetii Seroprevalansı ve  IgA Seropozitifliğinin AraştırılmasıMustafa BEHÇET, Fatma AVCIOĞLU, Şeyda KARABÖRK, Mehmet DEMIRCI, Erol AYAZ
-MP5Chikungunya Virüs Seroprevalansı : Türkiye ve Afrika Toplum Temelli ÇalışmaIlla LAWALI NA AWACHE, Bahadır FEYZİOĞLU
-MP6Pediatri Kliniklerinden Elde Edilen Bronkoalveoler Lavaj Örneklerinden İzole Edilen Pseudomonas Suşlarının Antibiyotik DuyarlılıklarıMerve BENLI, Metin DOĞAN, Burcu YAĞCI, Selin UĞRAKLI
-MP7Pediatrik Yoğun Bakım Ünitelerinde Yatan Hastalardan İzole Edilen Klebsiella Suşlarının Antimikrobiyal DuyarlılıklarıBurcu YAĞCI, Metin DOĞAN, Merve BENLI, Selin UĞRAKLI
-MP3Çeşitli Klinik Örneklerden İzole Edilen Stenotrophomonas maltophilia Suşlarının Antibiyotik Direnç ProfiliHüma ÇAMDERE, Metin DOĞAN, Mehmet ÖZDEMİR
-MP8Listeria monocytogenes’e Bağlı Bakteriyemi: Nadir Bir Olgu SunumuGözde KAHRAMAN, Hüseyin DEMIR, Gülsüm İrem BALKAN, Bekir TUNCA, Şükrü ÖKSÜZ
-MP4Sterilizasyon Süreç Yönetimi ve Karar Destek SistemiEmel ÇALIŞKAN, Özge KILINÇEL, Eli̇f SABA
Ana Salon
9.30-10.3015. OturumOturum Başkanları: Mustafa Dilek
İdrar Yolu EnfeksiyonlarıAslı Çelebi Tayfur
Tekrarlayan Dirençli Üriner Enfeksiyonlarda Genel Pediatri YaklaşımıNadide Melike Sav
Soru Cevap
10.30-10.45Kahve Arası
10.45-11.4516. OturumOturum Başkanları: Dilek Tarhan, Emel Çalışkan
Miyeloid Türevli Baskılayıcı Hücreler(Mdsc) Ve Kronik Hepatit B İmmünolojisiSelin Uğraklı
Akılcı Antibiyotik KullanımıFatma Avcıoğlu
Soru Cevap
11.45-12.30Kapanış Ve Değerlendirme Toplantısı